Krav om kompensation från regeringen lyfts i riksdagen

I januari meddelade regeringen efter 1,5 år att Mark- och miljödomstolen inte skulle ha lämnat ärendet om industrimarken vid Kvastmossen i Oskarshamn till dem. Regeringen sände tillbaka det till domstolen. Hanteringen har inneburit att Oskarshamn förlorat stora investeringar. Nu lyfter Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) frågan om kompensation.

Skrotfrag är ett av företagen som drabbats av den långa väntan på Kvastmossen. Där skulle en anläggning byggas för 140 miljoner kronor och ge nya jobb, men i stället landade den i Göteborg.

  • Regeringens hantering av denna fråga har kostat Oskarshamn rejält – för näringslivet, kommunen och medborgarna. Det är allvarligt. Skadan är redan skedd och vi har förlorat stora privata investeringar. Regeringen måste kompensera Oskarshamns kommun och näringsliv för skadan av den fördröjda beredningen, som ju enligt regeringen bara var att sända det åter till domstolen. Det framstår som pappersvänderi, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) från Oskarshamn.

Oskarshamns kommun har förberett för industrimarken i många år.

  • När Mark- och miljödomstolen sände frågan till regeringen trodde jag aldrig att det skulle bli liggande där i 1,5 år, och sedan att regeringen bara skulle sända det åter till domstolen. Det beskedet borde regeringen kunnat ge snabbare. Det var också först efter upprepade påstötningar från oss i kommunen som regeringen ens gav ett besked, säger Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Oskarshamn.

I april 2022 antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Planen överklagades dock till mark- och miljödomstolen av bl.a. Klimatgruppen. Sommaren 2023 lämnade domstolen ärendet vidare till regeringen. Eftersom kommunen inte fick något besked kontaktade man 2023 regeringen vid upprepade tillfällen. Det var först efter detta, i januari 2024, som regeringen gav besked. Och då enbart att det ska sändas åter till domstolen.

  • Regeringens förhalning slår mot jobb och företagande. Det är inte rimligt att statsmakten slarvar på detta sätt som gör att vi går miste om viktiga privata investeringar. Självklart måste Oskarshamns kommun och näringsliv kompenseras för detta i form av investeringar från staten i stället. Därför har jag lyft denna fråga till näringsministern, säger Laila Naraghi.

Frågan till näringsminister Ebba Busch finns att läsa via länken här

Bakgrund:

Riksdagsledamöter kan ställa skriftliga frågor till ministrar som i sin tur måste svara på dem i enlighet med regeringsformens och riksdagsordningens bestämmelser.

Frågor: Laila Naraghi 070- 312 42 70                            Andreas Erlandsson 070- 618 86 55

facebook Twitter Email