Naraghi ifrågasätter regeringens besked om E22:an

I höstas meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det väckte kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Eftersom regeringen inte gett några besked lyfte riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågan till infrastrukturministern Andreas Carlsson (KD). I infrastrukturministerns svar till Laila Naraghi skrev han: ”De…

Läs mer

Naraghi pressar infrastrukturministern om E22:an

Nyligen meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det har väckt kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågar nu infrastrukturministern om han kommer att agera för att ändra beslutet.   Syftet med den planerade ombyggnationen har varit att öka trafiksäkerheten…

Läs mer

Socialdemokraterna pressar regeringen om vargfrågan

Regeringens länsstyrelser föreslår att antalet vargar i Kalmar län ska öka kraftigt. Dagens miniminivå på 5 vargar i södra Sverige föreslås öka till 60 vargar. En ökning med 1100 procent. Förra veckan var frågan uppe i Kalmar länsstyrelses viltförvaltningsdelegation. 12 av 14 ledamöter i delegationen var emot. Kommunstyrelsens ordförande i Nybro, Tobias Fagergård (S) och…

Läs mer
facebook Twitter Email