Välkommen till föreläsning med Magdalena Andersson

Välkommen till föreläsningen ”Att leda” med Socialdemokraternas partiledare och tidigare statsminister Magdalena Andersson. Det är en öppen föreläsning där hon ger sin syn på ledarskap utifrån sina egna erfarenheter. Linnéuniversitetet Kalmar, sal Sienna 10.30-11.30 Onsdag 10 april. Alla är välkomna men i första hand prioriteras platser i salen till studenter. Läs mer om föreläsningen här

Läs mer

Distriktskongress i Nybro den 13 april 2024

Den 13 april samlas 150 socialdemokrater från hela länet till distriktskongress i Nybro.Motioner och Verksamhetsberättelse 2023.

Läs mer

Naraghi ifrågasätter regeringens besked om E22:an

I höstas meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det väckte kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Eftersom regeringen inte gett några besked lyfte riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågan till infrastrukturministern Andreas Carlsson (KD). I infrastrukturministerns svar till Laila Naraghi skrev han: ”De…

Läs mer
facebook Twitter Email