Aktuellt

Krav om kompensation från regeringen lyfts i riksdagen

I januari meddelade regeringen efter 1,5 år att Mark- och miljödomstolen inte skulle ha lämnat ärendet om industrimarken vid Kvastmossen i Oskarshamn till dem. Regeringen sände tillbaka det till domstolen. Hanteringen har inneburit att Oskarshamn förlorat stora investeringar. Nu lyfter Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) frågan om kompensation. Skrotfrag är ett av företagen som drabbats av…

Läs mer

Naraghi ifrågasätter regeringens besked om E22:an

I höstas meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det väckte kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Eftersom regeringen inte gett några besked lyfte riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågan till infrastrukturministern Andreas Carlsson (KD). I infrastrukturministerns svar till Laila Naraghi skrev han: ”De…

Läs mer

Naraghi pressar infrastrukturministern om E22:an

Nyligen meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det har väckt kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågar nu infrastrukturministern om han kommer att agera för att ändra beslutet.   Syftet med den planerade ombyggnationen har varit att öka trafiksäkerheten…

Läs mer
facebook Twitter Email