#imaktenskorridorer #metoo

Ett upprop har gått ut under namnet #imaktenskorridorer #MeToo. I uppropet delar kvinnor sina berättelser om sexuella trakasserier inom politiken.

För oss socialdemokrater gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier och sexism. Samtidigt är vi som politiskt parti på inga sätt vaccinerade mot den här typen av beteenden.

Den som är medlem i Socialdemokraterna i Kalmar län, eller något annat distrikt för den delen, och som har blivit utsatt för övergrepp eller trakasserier av annan medlem/förtroendevald i vår organisation får gärna ta kontakt med oss så att vi får kännedom om vad som hänt och kan ta det vidare enligt våra rutiner. Självfallet behandlas din berättelse med sekretess. Vi uppmanar även till att upprätta polisanmälan i de fall brott begåtts. Det går bra att kontakta någon av oss i distriktet, men även direkt till ”Berätta på metoo@socialdemokraterna.se” (läs mer på www.socialdemokraterna.se/aktuellt/2017/beratta-pa/).

Mail och telefonnummer till Socialdemokraterna i Kalmar län:

  • Gunilla Johansson, förste ombudsman Socialdemokraterna Kalmar län

gunilla@socialdemokraterna.nu 070-4911003

facebook Twitter Email