Valmanifest

Kalmar län – Möjligheternas län!

Kalmar län är en väldigt bra plats att bo och leva i. Vi lever och verkar i en av Sveriges absolut vackraste landsdelar. Vi är mycket stolta över vad vi har uppnått, men vi är inte nöjda och belåtna, vi vill mer. Vi ser de utmaningar Kalmar län har framför sig och vi socialdemokrater har en politik för dessa.

I Kalmar län har Socialdemokraterna ansvarat för sjukvården under lång tid. Sjukvården i Kalmar län är en av landets bästa och vi har landets nöjdaste patienter. Det gör helt enkelt skillnad på vilka som styr! Vi har visat att det går att kombinera en mycket väl fungerande sjukvård med en ekonomi i balans.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har investerat i fler jobb och bättre välfärd. Detta har gått före skattesänkningar för redan välbeställda. Kalmar län behöver en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering som sätter jobben och välfärden främst. En regering som prioriterar fler lärare och vårdpersonal framför sänkta skatter. Kalmar län behöver fortsättningsvis ett socialdemokratiskt lett landsting så att sjukvården utvecklas än mer och är trygg i hela länet. Kalmar län behöver fler socialdemokratiskt ledda kommuner som sätter jobben, företagandet och de ungas uppväxtvillkor och framtidsmöjligheter i främsta rummet.

Vi lever och blir allt äldre. Och även om man är friskare allt högre upp i åldrarna så är det faktum att ju äldre du blir desto mer kontakter har du med vården. För Socialdemokraterna är det givet att du ska ha ett bra liv som äldre!

Kalmar län är idag en fantastisk region med stora möjligheter. Här finns ett starkt och brett näringsliv. Vi har exempelvis livsmedelsproduktionen, industri, ”gröna guldet” i våra skogar, starka besöksmål och en bedårande vacker natur som erbjuder fina boendemiljöer. För att jobben ska kunna bli fler och att fler människor ska ha möjlighet att bosätta sig här krävs det satsningar på bättre kommunikationer och på att det byggs fler bostäder. För att vår region ska vara attraktiv att bo och leva i krävs det också ett levande kulturliv och goda utbildningsmöjligheter. Vi vill därför fortsätta utveckla kulturen, stärka samarbetet med Linneuniversitet och se till att det går att utbilda sig i hela länet, inte minst på regionens folkhögskolor.

De utmaningar Kalmar län står inför löses med samarbete och ansvar. Våra gemensamma utmaningar löser vi bäst tillsammans. Det kommer krävas krafttag för att göra vården än mer tillgänglig, öka tryggheten, förbättra skolan och öka jämställdheten. Att kvinnor och män ska ha lika förutsättningar och rättigheter kan tyckas som självklarheter. Vi tror ändå att det handlar om att vi varje dag måste vara medvetna om att det är en kamp som måste uppmärksammas. Alla invånare i Kalmar län ska känna sig trygga med att välfärden och tryggheten fungerar. I vårt Kalmar län kommer vi socialdemokraterna alltid välja dessa prioriteringar före sänkta skatter.

Nu är valet upp till dig. Den 9 september väljer du Sveriges och Kalmar läns väg in i framtiden.

Till dig som väljare ger vi här sju vallöften för Kalmar län

1. Jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Vi behöver idag mera än någonsin stå upp för våra gemensamma värderingar. Alla människors lika värde är en grundpelare för oss socialdemokrater. Jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för trygghet och utveckling. Vi socialdemokrater kommer aldrig låta oss påverkas av krafter som vill något annat. 

2. Sjukvård för alla. Oavsett var i Kalmar län man bor eller vad man har för inkomst ska man kunna känna sig trygg med att veta att man får den vård man behöver så nära dig det bara är möjligt. Socialdemokraterna kommer under nästa mandatperiod tillföra minst 100 miljoner kronor just till den nära vården. Vi vill också öka överlevanden efter ett cancerbesked och göra vården fri från köer.

3. Du ska känna dig trygg oavsett var du bor. Många känner idag en oro över att bli utsatta för ett brott. Den polisära närvaron där man bor upplevs som bristfällig. Vi socialdemokrater kommer aktivt jobba för att Kalmar län får lika många poliser som motsvarar vår andel av befolkningen.

4. Plugga där du bor. Sverige har ett av världens bästa utbildningssystem där alla ges möjlighet att vidareutbilda sig. Linnéuniversitetet är en spjutspets för hela Kalmar län. Vi vill göra det ännu enklare att kombinera arbete och familj med studier. I Kalmar län finns idag ett antal lärcentra där man vidareutbilda sig till arbete inom vården, till lärare eller socionom. Vi har flera goda exempel i länet på utbildningar som direkt riktar sig till yrken där det råder brist på kompetens, exempelvis vård- och teknikcollege. Socialdemokraterna i Kalmar län kommer aktivt jobba för ännu fler lärcentra.

5. Ännu bättre infrastruktur i hela Kalmar län. Kalmar län behöver ett bättre kommunikationsnät för att utvecklas. Det krävs en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, närtrafiken, fibernäten, järnvägen och förbättrat vägnät. Vi vill se ett infrastrukturpaket i miljardklassen. Det är nu helt avgörande för att ge näringslivet de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas och investera här.

6. Kalmar län växer med integrationen! Alla människors resurser måste tas tillvara. Integrationen av nya medborgare som kommer till Sverige kommer vara avgörande för framtidens kompetensförsörjning. Vi behöver varje människa som kommer hit. I Kalmar län har landstingets folkhögskolor gjort stora insatser för få människor att komma in på arbetsmarknaden och kunna starta företag. Socialdemokraterna vill se fler sådana exempel i samverkan med näringslivet och länets kulturorganisationer.

7. Alla som kan jobba ska jobba. Allt fler invånare i Sverige har idag ett jobb att gå till jämfört med för fyra år sedan. Men fortfarande går för många utan ett arbete. För att skapa fler jobb krävs ytterligare satsningar på framförallt utbildning, bättre kommunikationer och en god samverkan med näringslivet. För Socialdemokraterna är också kollektivavtal helt avgörande för hur förhållandena på arbetsmarknaden fungerar.

facebook Twitter Email