100 miljoner till nära vård – historisk satsning

För oss Socialdemokraterna är det självklart att så mycket som möjligt av den vård man behöver finns nära. Det gäller framförallt vård som man behöver ofta. Det är en trygghet och ger också bättre vård i många fall. Det spelar roll för alla – men är extra viktigt för dem som har många vårdkontakter, inte minst de äldre.

Patienternas behov av trygghet, kontinuitet och samordning av vården är grundläggande. För att klara det behövs en stark nära vård som har det huvudsakliga ansvaret för patientens vårdbehov.

Socialdemokraterna satsar under mandatperioden 2018-2022 minst 100 miljoner kronor för att stärka den nära vården.

Detta är en historisk satsning som en förstärkning av den nära vården i Kalmar län.

Hemsjukhuset är en framgångsrik modell på samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård, sjukhusen och ambulansen. Vi vill att hemsjukhuset blir en modell i hela länet. Alla ska kunna erbjudas vård så nära hemmet det bara är möjligt.

Du som patient ska erbjudas en tryggare miljö med lägre infektionsrisk, färre fallolyckor och högre livskvalité. Vi vill satsa på hälsa och det förebyggande arbetet.

Som patient ska du känna en trygghet med att träffa samma personal och veta vem du ska vända dig till. Därför ska du som patient erbjudas en fast läkarkontakt/vårdkontakt.

Som patient omfattas du av en vårdgaranti. Inom tre dagar ska du garanteras en första bedömning för den vård och behandling du behöver. Det innebär att din första kontakt kan vara med läkare, psykolog, fysioterapeut eller sjuksköterska.

1177 är redan idag en portal där olika sorters information och tjänster går att hitta. Vi vill fortsätta utveckla 1177 så att denna blir den naturliga vägen att få kontakt med vården. Bland annat genom att;

-1177 ska bli en bättre och enklare portal för digital tillgänglighet.

-1177 ska på telefon få kortare väntetider genom satsningar på smart teknik och ökad bemanning.

Förutsättningar för att primärvården ska kunna vara den viktiga pusselbiten i den Nära vården är medarbetarna. Medarbetare som känner stolthet över sitt viktiga arbete och går till sin arbetsplats med glädje i stegen.

Vi vill därför fortsätta vår satsning att utöka antalet AT och ST-läkare och att flera får specialistutbilda sig till distriktssköterska. Vi ska använda modern teknik för att frigöra tid för det patientnära arbetet.

Vi vill att varje läkare ska ha färre listade patienter och förstärka arbetet med den psykiska ohälsan på våra hälsocentraler genom att anställa fler psykologer.

facebook Twitter Email