18 NYA POLISER BÖRJAR JOBBA IDAG

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Idag påbörjar 18 nya poliser sitt jobb i Kalmar län.
Jag vill verkligen understryka hur välkomna de är och hur viktigt det är för oss att tillföra nya resurser till Polismyndigheten. Vi ger aldrig upp, brotten ska bekämpas samtidigt som vi satsar på det förebyggande arbetet, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Alla ska kunna känna trygghet vare sig man bor i tätort eller på landsbygden. Att polisområde Kalmar Kronoberg idag får 30 nya poliser ut i verksamheten betyder mycket.

-Det är 18 av dessa som börjar jobba idag i Kalmar län.

År 2024 ska Sverige ha 10 000 fler polisanställda i hela landet. Under de kommande åren kommer flera tusen polisstudenter att gå ut i verksamheten över hela landet. Utöver polissatsningen fortsätter arbetet med ny lagstiftning mot de kriminella nätverken, mot stöldligorna och mot våldet i nära relationer. Bland annat regeringens 34-punktsprogram, det mest omfattande programmet mot gängbrottslighet i modern tid.

Kontakt:

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), 070- 312 42 70

facebook Twitter Email