70 miljoner tillförs Landstinget i Kalmar län

I veckan som gick enades regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting, om att satsa tre miljarder på flera anställda i vården och höjd kompetens. Landstinget i Kalmar län tillförs 70 miljoner.

– Grunden för en bra sjukvård är att vi har tillräckligt många anställda, med rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och med bra förutsättningar för att göra sitt jobb gentemot patienterna. Därför gör regeringen historiskt stora satsningar på personalen, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Sverige står inför en förändrad demografi, där vi föder fler barn och blir allt äldre. För att klara den utmaningen satsar vi mer pengar på kommuner och landsting de kommande åren. Vi behöver investera i välfärden, i fler specialistsjuksköterskor, lärare och barnskötare – inte fler skattesänkningar, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Det är bra att landsting och regioner kan fortsätta sina breda satsningar på kompetensförsörjning och att fler än tidigare och i större utsträckning kan erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå en specialistutbildning. Det ökar karriärmöjligheterna för sjuksköterskorna och bidrar till kvalitetsutveckling. I takt med ökad digitalisering behöver medarbetarnas kompetens också användas på andra sätt, vilket kommer att höja vårdens tillgänglighet och kvalitet, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL, och ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar lä

Medlen till överenskommelserna är en del av regeringens budget för 2018, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Vill du läsa mera om överenskommelsen klicka här

facebook Twitter Email