Anders Henriksson – ny ordförande i SKR

Idag ägde Sveriges Kommuner och Regioners valkongress rum. På den valde kongressens ombud, utsedda av fullmäktige i respektive kommun och region, Anders Henriksson till ny SKR ordförande.

– Jag är stolt och glad över att få leda SKR under kommande mandatperiod. Tillsammans – SKR, kommuner och regioner – behöver vi fortsätta att utveckla välfärden, ge välfärdens medarbetare bättre förutsättningar och säkra att också riksdag och regering tar sin del av ansvaret för att kommuner och regioner ska ha rimliga förutsättningar, säger Anders Henriksson (S).

På valkongressen valdes även Angelica Katsanidou, (S), regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län, till ledamot i beredningen för tillväxt och regional utveckling och Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, till ledamot i beredningen för samhällsbyggnad. Johan blir även gruppledare för Socialdemokraterna i beredningen.

facebook Twitter Email