Anders Henriksson omvald som ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län

I lördags höll Socialdemokraterna i Kalmar län digital distriktskongress med drygt 150 ombud.
Anders Henriksson, Kalmar, valdes på nytt till ordförande.
Mona Jeansson, Kalmar, och Sven-Åke Johansson, Oskarshamn, tilldelades Tage Erlanders hedersmedalj.
Herman Halvarsson, Borgholm, avtackades som revisor efter mer än 30 år.
Distriktskongressen tog två uttalanden, ett om kvinnofrid och ett om infrastruktur:

Ett Kalmar län med kvinnofrid

Den farligaste platsen för en kvinna är hennes hem. Fler än var fjärde kvinna i Sverige blir utsatt för våld i nära relation. Många kvinnor misshandlas av någon de lever med, flera mördas. Pandemin har försvårat situationen än mer. Ökad isolering innebär ökad utsatthet.

Tänk dig den känslan, att ditt hem inte är en trygg plats. Flickor och kvinnor övervakas av kontrollerande pojkvänner och män. Ibland av hela familjenätverk där flera är inblandade i bevakningen av flickor och kvinnor. Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck är allvarliga samhällsproblem.

Vi socialdemokrater kommer alltid att kämpa emot detta. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har intensifierat arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersförtrycket. Vi i Kalmar län vill ta fler steg lokalt och regionalt. Därför går vi nu fram med denna avsiktsförklaring.

I Kalmar län vill vi socialdemokrater:

  1. Att regionen och kommunerna stödjer de kvinnojourer som finns i länet. Det ska finnas möjlighet att bedriva och finansiera verksamheten långsiktigt med hjälp av så kallade IOP- avtal.
  2. Att alla kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ska erbjudas alternativt boende. De kommunala bostadsbolagen bör samverka över kommungränserna för att möjliggöra det i samverkan med kvinnojourer och kommuner. Privata bostadsbolag ska ha möjlighet att delta.
  3. Att vårdkedjan fungerar väl. Vården har en viktig roll för att uppmärksamma och larma, även för att stödja och vårda den som utsatts för våld i nära relationer. Det är viktigt att alla kvinnor får återkommande tillfälle att vara ensamma i rummet med sin vårdkontakt.
  4. Att alla barn och unga som upplever våld i sina hemmiljöer ska få hjälp och stöd. Information i skolan och andra miljöer där barn och unga vistas är avgörande. Kommunförbundet bör initiera ett arbete för att stödja och stärka kommunernas arbete riktade till barn och unga.
  5. Att vi bryter stigmatiseringen av kvinnan genom att fortsätta tala om detta samhällsproblem för vad det är: Mäns våld mot kvinnor och hedersförtrycket som uttryck för det alltjämt rådande patriarkatet.

Infrastrukturen i Kalmar län

Att stärka och utveckla infrastrukturen handlar om att skapa förutsättningar för att frigöra vårt läns stora potential. I Kalmar län finns näringslivet, råvarorna, verksamheterna, utbildningarna och tillväxtpotentialen. En ökad tillgänglighet och närhet till övriga Sverige och världen krävs för att på allvar infria vårt läns potential.

Kalmar län är i stort behov av förbättringar av den övergripande infrastrukturen för att regionen ska fortsätta att utvecklas hållbart. Det finns ett antal nycklar för regionens person- och godstransporter: Riksväg 40, E22, 37/47, Kust till Kustbanan samt Stångådals- och Tjustbanorna. Därtill är flyget – på sikt fossilfritt- ett viktigt trafikslag för ett växande näringsliv och besöksnäring i Kalmar län. Socialdemokraterna Kalmar läns ståndpunkt är att väg- och järnvägsstråken är helt avgörande för regionens möjlighet att växa hållbart genom större arbetsmarknadsregioner, vilket enbart kan ske genom bättre infrastruktur.

Socialdemokraterna i Kalmar län kommer fortsätta att arbeta engagerat och oförtrutet för att binda samman tillväxtmotorer och regionala kärnor inom och i anslutning till vårt län. På så sätt möjliggörs en ökad kompetensförsörjning i länet och en mer hållbar turism. Med vår kust, hamnar och anslutande järnvägar ser även näringslivet i länet stora möjligheter till att flytta sina godstransporter till järnvägen.

Vi bedömer att en upprustning av Stångådals- och Tjustbanorna kan skapa tillgänglighet för länet mellan tillväxtmotorerna Kalmar och Linköping samt den regionala kärnan Västervik och i förlängningen med Stockholmsregionen.  Genom smarta, gröna, satsningar kan vi frigöra länets potential samtidigt som vi blir miljövänligare. Det är så vi socialdemokrater i Kalmar län vill skapa framtidens infrastruktur.

Handlingar från distriktskongressen finner ni här: https://socialdemokraterna.nu/handlingar-infor-distriktskongress-2021/

KONTAKT:

Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län, 070-517 60 30
Gunilla Johansson, försteombudsman, 070-491 10 03

facebook Twitter Email