Anna Hedh vald till vice ordförande för S-kvinnor

I söndags den 18 augusti avslutades S-Kvinnors kongress i Malmö. Anna Hedh, Kalmar, valdes till ny vice ordförande för S-Kvinnors förbundsstyrelse. Ett förtroende som Anna Hedh är mycket glad för.

Med på kongressen var också Cecilia Jansson från Kalmar, Ulrica Widesdotter, Mönsterås och Catrin Alfredsson från Oskarshamn.

På kongressen antogs tre uttalanden:
1. S-kvinnor kräver att Socialdemokraterna nu i regeringsställning fullföljer sina åtaganden och signerar och ratificerar FN:s konvention om kärnvapenförbud.
2. S-kvinnor kräver att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem. 
3. Vi kräver också att en äldreomsorgslag införs som stärker äldres rättigheter. 

Östra Småland skrev en artikel inför kongressen.

facebook Twitter Email