Arbetsförmedlingens besked är ett dråpslag

Igår kom Arbetsförmedlingen med beskedet att man avvecklar drygt hälften av sina kontor i landet. Beskedet kommer innebära att ett stort antal mindre kommuner helt komma sakna ett kontor.

Vi ser mycket allvarligt på detta och vad det kommer innebära inte minst för oss i Kalmar län, säger Socialdemokraterna i Kalmar läns ordförande Anders Henriksson.

Den främsta orsaken till beskedet från Arbetsförmedlingen är att i den budget riksdagen röstade igenom i höstas från Moderaterna och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna innehöll en massiv besparing på just Arbetsförmedlingen.

Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Det är viktigt att påpeka att det inte är Arbetsförmedlingen vi riktar kritik mot. Man har fått en budget som innehåller helt ansvarslösa besparingar och har man måst vidta åtgärder. Vi riktar främst kritiken mot Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som är ansvariga för detta, menar Anders Henriksson.

Arbetsförmedlingen har idag 242 lokala kontor runt om i Sverige. Om Arbetsförmedlingens beslut verkställs fullt ut kommer det i fortsättningen bara finnas kvar drygt 110. Exakt vad detta kommer innebära för Kalmar län är ännu inte klart.

Det är klart att vi ser med oro att många av länets kommuner ska helt bli utan kontor. Vi är ett avlångt län där avstånden är stora. Närheten till sådan viktig samhällsservice som en arbetsförmedling ser vi som oerhört viktig. Vi vill uppmana regeringen att säkra att kommunerna får ett tydligt uppdrag och en långsiktig statlig finansiering för att kunna stödja arbetssökande på ett bra sätt, säger Anders Henriksson.

Ett förslag skulle kunna vara att kommunerna som redan idag bedriver omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska kunna få göra det med samma villkor som privata bolag. Då skulle vi säkerställa en aktiv arbetsmarknadspolitik och närvaro i hela landet. Landets kommuner gör det redan idag i stor omfattning och skulle kunna göra mycket mer. Då blir det inte heller ett privat monopol på detta område.

Arbetsförmedlingen har själva talat mycket om förenkla för människor att ha kontakt med dem, bland annat genom att man fortsätter utveckla digitaliseringen.

Det är positivt och vi tror att det är framtiden men det räcker inte. Staten måste ta sitt ansvar. Fler servicekontor är ett sådant exempel. Vi har ett sådant lyckat exempel i Vimmerby där statliga myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är samlade under ett tak. Det har fungerat utmärkt och borde finnas på fler ställen i länet. Det förutsätter att staten tar sitt ansvar för finansieringen av dessa servicecentra, säger Anders Henriksson.

För ytterligare kommentarer
Anders Henriksson                   070-517 60 30
ordförande Socialdemokraterna i Kalmar län

Fredrik Persson                         070-228 29 94
politisk sekreterare

facebook Twitter Email