Bättre välfärd utan vinstjakt

Nu i dagarna lägger regeringen fram ett förslag om vinstbegränsning i svensk välfärd. Våra gemensamma skattepengar ska gå till att göra skolan och omsorgen bättre. Välfärden är till för våra barn, elever och brukare – inte för ett fåtal ägare.

Socialdemokraterna inleder nu lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Vinstjakt riskerar att försämra välfärdens kvalitet. Felaktiga drivkrafter kan leda till glädjebetyg för att locka till sig elever, lägre lärartäthet, lägre löner eller konkurser när lönsamheten försämras eller allt för mycket pengar lämnat verksamheten. Det leder också till lägre bemanning i äldreomsorgen, och till otryggare anställningar för personalen. En stor folklig majoritet vill att vinstjakten i välfärden stoppas.

Socialdemokraterna vill:

  • säkra att våra gemensamma skattepengar går till det som de är avsedda för – inte till vinstjakt.
  • att det ska införas ett särskilt tillstånd att ta emot offentliga medel.
  • att det i tillståndet finns en vinstbegränsning och att vinst därutöver ska återföras till verksamheten.
  • att förslaget ska omfatta privata utförare av verksamhet i skola och omsorg.

Läs mer om förslaget på socialdemokraterna.se

Delta i debatten på vår Facebooksida eller läs mer om hur du kan engagera dig i valet på socialdemokraterna.se/val2018

facebook Twitter Email