Bekämpa fusk – en rättvisefråga

Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar 189 miljoner på att bekämpa skattefusk och fusk i våra välfärdssystem.

– Vi vill stoppa pengarna till de kriminella nätverken, oavsett om det är mc-gäng, klaner eller mer löst sammansatta nätverk. Det är i grunden en rättvisefråga, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot. Pengarna ska gå till dem som har rätt till ersättning, till exempel den som är sjuk. Det ska inte gå till dem som fuskar och utnyttjar systemen. Det är kriminellt.

Betydande belopp betalas ut felaktigt från välfärdssystemen varje år. Nyligen gjorda studier har uppskattat att det rör sig om ca 18 miljarder kronor årligen, vilket motsvarar cirka 5,5 procent av de totala utgifterna från välfärdssystemen, undantaget ålderspensionssystemet. En hög andel av de felaktiga utbetalningarna bedöms orsakas medvetet av de sökande, det vill säga det rör sig om misstänkta bidragsbrott. Andelen felaktiga utbetalningar riskerar att öka när historiskt stora belopp betalas ut i samband med pandemin.

-Vi har byggt upp våra välfärdssystem för att skydda de svagaste och sköraste i samhället. Därför är det otroligt viktigt att jobba stenhårt mot dem som försöker utnyttja systemet. Att våra välfärdssystem används för att försörja kriminella nätverk är särskilt allvarligt. Det är inte acceptabelt, säger Laila Naraghi.

Naraghi bedömer att detta är viktiga åtgärder, inte minst för att hålla upp det höga förtroende som finns för våra välfärdssystem.

-Felaktiga utbetalningar och fusk undergräver ett sådant förtroende.

De nära 200 miljonerna kommer fördelas ut till Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Migrationsverket, Ekonomistyrningsverket (ESV) och Skatteverket.

-Vi är tydliga med att dessa pengar ska användas för att systematiskt och hårt jobba för att stoppa fusket. Medborgare i hela Sverige, inklusive här i Kalmar län, gynnas av att vi som land klarar detta. 18 miljarder årligen är ju mycket pengar som kan användas till viktiga saker istället, som jobb, vård, skola och omsorg, säger Laila Naraghi.

Kontakt:

Laila Naraghi, riksdagsledamot, 070- 312 42 70

facebook Twitter Email