Bygger nätverk för utveckling

I Kalmar län finns flera socialdemokrater som har intressanta nationella uppdrag. I en serie här på vår hemsida vill vi berätta om vad dessa uppdrag innebär.

NAMN: Angelica Katsanidou

ORT: Västerviks kommun

NATIONELLT UPPDRAG: Beredningen för socialpolitik och individomsorg inom SKL, Sveriges kommuner och landsting

Angelica Katsanidou, regionråd, är ny i beredningen för socialpolitik och individomsorg men bekant med frågorna som tas upp.
– Det handlar mycket om frågor som jag jobbat med tidigare i rollen som ordförande för socialnämnden i Västerviks kommun. 

I beredningen knyter hon kontakter och får nätverk som är viktiga för oss här i Region Kalmar. Alla regioner i landet har olika förutsättningar och utmaningar. Att få veta mera om hur andra jobbar kan ofta leda till utveckling av egna verksamheter.
– Man får med sig goda exempel hem! Det är så lätt att vara i sin egen bubbla. Att komma hemifrån och få veta hur andra har det eller hur andra gör är viktigt och ger oss perspektiv på saker och ting.

Beredningen har flera uppgifter. Bland annat handlar det om att svara på olika utredningar som är ute på remiss inom just området socialpolitik och individomsorg. Vid det senaste mötet före sommaren så diskuterades frågan om slopad straffrabatt för unga myndiga, överenskommelse kring psykisk ohälsa och frågan om ett basår för socialsekreterare. Och en genomgång av vårändringsbudgeten. För att nämna några saker.

Kvällen före ett möte så har s-ledamöterna gruppmöte för att förbereda sig inför mötet. Där händer det ofta att någon minister kommer och talar om en aktuell fråga.
– Då har ju även vi möjlighet att lyfta frågor som är viktiga, säger Angelica Katsanidou.

Själva beredningen tar en dag och mötena hålls ungefär en gång i månaden med uppehåll under sommaren. Politiskt så styrs SKL av en borgerlig majoritet denna mandatperioden. Det beror på att det är kommuner, landsting och regioner som tillsammans styr SKL och skickar företrädare till SKL:s högsta beslutande organ – kongressen. En majoritet av landets kommuner, regioner och landsting styrs borgerligt och då blir det samma majoritetsförhållanden även i SKL. SKL:s kongress tillsätter sedan de olika beredningarna och många andra uppdrag.

Angelica Katsanidou, regionråd (S)
facebook Twitter Email