Civilminister Ida Karkiainen besöker Borgholm och Kalmar 1 juni

Dagen inleds med att civilministern inviger det nya statliga servicekontoret i Borgholm, där ett efterlängtat beslut nu blir verklighet. Efter lunch fortsätter besöket på socialförvaltningen där hon träffar medarbetare som arbetar med Borgholmsmodellen och hemsjukhuset som är en samverkan mellan kommunala hemsjukvården och regionens hälsocentral. Under eftermiddagen besöker ministern också Länsstyrelsen som har möte med alla 12 kommuner i Kalmar län.                                             Kalmar kommun har precis utsetts till årets Miljöbästa kommun för andra gången av tidningen Aktuell Hållbarhet. Hållbar upphandling är en del i det. Besök görs på GDL ABsom är kommunens samlastningscentral sedan 2017.De samlastar alla livsmedel för att minska miljöpåverkan genom färre transporter, samt öka trafiksäkerhet på skolgårdar/vägar och effektivisera ute i verksamheterna när färre fordon behöver lossas.              

facebook Twitter Email