De som tjänar mest ska betala mera i skatt

Vi vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige. Vi socialdemokrater vill bryta trenden där att de som tjänar allra mest betalar mindre och mindre skatt – det handlar om att de allra rikaste i samhället ska bidra lite mer. Inte om högre skatt för vanligt folk

I ett starkt samhälle ska alla självklart bidra efter förmåga. Det är så vi tryggar resurserna till skola, sjukvård och äldreomsorg som finns där när du behöver den. Oavsett hur mycket du har på kontot. Det är med välfärd vi bäst minskar klyftor och skapar jämlika livschanser för alla oavsett inkomst.

Bakgrund

I Sverige har omkring 3 400 personer en sammanlagd inkomst på minst tio miljoner kronor. 90 procent av de tio miljonerna är kapitalinkomster. De betalade i genomsnitt en slutlig skatt på enbart 28 procent – vilket är mycket lägre än många löntagare med vanliga inkomster.

Vi socialdemokrater vill bryta trenden där att de som tjänar mest betalar mindre och mindre skatt. Rent konkret vill vi genomföra två skatteförändringar, en skatt på banker och en justering av skatterna på kapitalinkomster, som tillsammans ökar skatteintäkterna med ungefär fem miljarder kronor om året.

När det gäller beskattning av kapitalinkomst är det tydligt att de ökande inkomstskillnaderna beror på växande kapitalinkomster. Mellan 1995 och 2015 tredubblades inkomsterna för den rikaste procenten i Sverige, nästan uteslutande på grund av ökade kapitalinkomster.

För Socialdemokraterna är det dock inte aktuellt att införa någon förmögenhetsskatt eller fastighetsskatt.

Idag gör banker stora vinster, inte minst på privatpersoners bolån, samtidigt som de kan skapa oöverskådliga kostnader vid en finanskris. Bankerna kan bidra mer än i dag för att rusta samhället. Vi går därför vidare med arbetet att ta fram en bankskatt.

Som Sveriges skattesystem har utvecklats de senaste tjugo åren betalar både banker och kapitalstarka personer relativt låg skatt. Om den här utvecklingen fortsätter är risken stor att människor tappar förtroendet för skattesystemet. Det är orättvis att höginkomsttagare inte betalar efter förmåga på samma sätt som alla andra svenskar.

Vi socialdemokrater vill bryta trenden där att de som tjänar allra mest betalar mindre och mindre skatt – det handlar om att de allra rikaste i samhället kan bidra lite mer. Inte om högre skatt för vanligt folk. Därför vill vi:

– införa en skatt på banker
– förändra skatten på kapitalinkomsterna.

Tillsammans kommer det öka skatteintäkterna med ungefär 5 miljarder kronor om året.

facebook Twitter Email