Debatten pågår

Just nu pågår debatten för fullt under Socialdemokraternas 40:e partikongress i Örebro. Ombuden talar om förslaget till
Organisatoriskt reformprogram – som handlar om partiet som organisation. Våra ombud från Kalmar län förbereder sig in i det sista.

facebook Twitter Email