Distriktskongress – Socialdemokraterna är redo för valrörelse

Socialdemokraterna satte politiska riktlinjer inför valet 11 september med 100-årsfirande och samlade 130 medlemmar ute på Sveaplan trots oväder.

21 maj anordnade Socialdemokraterna i Kalmar län sin hundrade distriktskongress. Distriktsordförande Anders Henriksson inledde med att vi lever i en orolig tid, men med starkt politiskt ledarskap av Magdalena Andersson ser möjligheterna framåt. Vi står inför ett av de viktigaste valen någonsin och våra medlemmars arbete i kampanj har aldrig varit viktigare. För tillsammans skapar vi valseger 11 september 2022.

Vi har valt ny styrelse och behandlat motioner. Socialminister Lena Hallengren har i debatterna lyft vikten av ta den demokratiska kontrollen över välfärden för god äldreomsorg och sjukvård i hela länet. Tillsammans med LO Småland-Blekinge och våra grannpartidistrikt Blekinge, Jönköping och Kronoberg har vi även lanserat ett facklig-politiskt handslag. Isle of you spelade på scenen inför engagerad publik.

Justitieminister Morgan Johansson var på besök och talade om vikten av att stärka våra demokratiska samhällen i en orolig tid och att knäcka brottsligheten. Johansson svarade på deltagarnas frågor bland annat om vikten av lokalpolisen som ska växa i hela landet och hans första åtgärd efter en eventuell valvinst som kommer vara skärpta straff för gängkriminalitet. Ministern lyfte särskilt Kalmar län som ett tydligt exempel på en stark välfärd, särskilt inom den socialdemokratiskt ledda sjukvården.

Tage Elanders hedersmedalj delades ut till Herman Halvarsson och Rigmor Eklind. En fin utmärkelse för långvariga insatser i socialdemokratins tjänst.

Distriktskongressen tog ett tydligt avstamp inför valrörelsen genom att välja Angelica Katsanidou till vår kandidat som regionstyrelsens ordförande och beslutade om våra regionala politiska riktlinjer. Distriktskongressen antog ett uttalande angående dessa som bifogats. 

  • Det känns hedrande att få fortsatt förtroende som regionstyrelsens ordförande av partiet. Vi har under de senaste fyra åren gjort stora satsningar på sjukvården för att vi fortsatt ska ha landets nöjdaste patienter. De politiska prioriteringarna känns också mycket lovande och ger rejält med framtidstro. De ger oss en gemensam politisk grund för att hela länet ska leva, Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande i Region Kalmar län.
facebook Twitter Email