EN MILJARD I STÖD TILL IDROTTEN OCH KULTUREN

Situationen med det nya coronaviruset kommer att ha stora konsekvenser för både svensk idrott och kultur precis som för samhället i stort. Regeringen föreslår nu medel till kultur och idrott om totalt en miljard kronor. Detta välkomnas av riksdagsledamot Laila Naraghi (S) från Kalmar län.


– Kulturlivet och idrotten har drabbats hårt av den rådande situationen. Samtidigt som de förlorat stora intäkter har de ovillkorligt ställt upp för att bekämpa smittspridningen. Nu måste samhället ställa upp för dem. Därför är regeringens besked om en stödmiljard så viktig, säger Laila Naraghi (S).

Många typer av evenemang påverkas av bland annat Folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna beteendeförändringar.

Medlen till kulturen om 500 miljoner kronor kommer att tilldelas kulturen för verksamheter som förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset. De kommer fördelas av stödgivande myndigheter på kulturområdet.

Medlen till idrottsanslaget om 500 miljoner kronor kommer att tilldelas idrottsrörelsen för verksamheter som förlorar intäkter till följd av situationen med coronaviruset. Medel fördelas av Riksidrottsförbundet.
– Kulturen och idrotten är avgörande för vårt land och samhälle. Det handlar om vilka vi är. Vi måste se till att de överlever Coronakrisen, säger Laila Naraghi.

Laila Naraghi, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Även företrädare för Region Kalmar läns kulturinstitutioner välkomnar satsningen. Jonas Hellberg, (S), är ordförande för Kalmar läns museum:

– Detta är välkommet. Stora delar av den professionella kulturen i Kalmar län är hårt drabbat. Länsmuseet i Kalmar län gör exempelvis prognosen att vi förlorar en miljon kronor fram tills sommaren. Många arrangemang får ställas in och färre tidsresor kan genomföras.

Jonas Hellberg, ordförande för Kalmar läns museum.

– Det är en bra satsning från regeringens sida. Även om jag tror det kan behövas fylla på beroende på hur länge pandemin pågår. För länsmusiken som kontrakterar närmare 1300 musiker är det viktig att vi får ett stöd som gör att vår verksamhet kan fortsätta och det fria musiklivet får uppdrag, säger Peter Högberg, (S), ordförande för Kalmar läns musikstiftelse.

Peter Högberg, ordförande för Kalmar läns musikstiftelse.

Även regeringens generella krisstöd för företag, näringsliv och jobb kommer idrottsrörelsen och kultursektorn till del. Det handlar om bland annat möjlighet till uppskjutande av moms, skatt och arbetsgivaravgift, men också att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och att även egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Det är ett mycket kraftigt åtgärdspaket och beroende på hur situationen utvecklas kan det omfatta mer än 300 miljarder kronor.

KONTAKT:

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), 070- 312 42 70

Jonas Hellberg, ordförande för Kalmar läns museum, 070-670 05 72

Peter Högberg, ordförande för Kalmar läns musikstiftelse, 070-597 61 57

facebook Twitter Email