En röst för folkhögskolan och länsmusiken

I Kalmar län finns flera socialdemokrater som har intressanta nationella uppdrag. I en serie här på vår hemsida vill vi berätta om vad dessa uppdrag innebär.

NAMN: Peter Högberg

ORT: Vimmerby

NATIONELLA UPPDRAG: Ordförande för Folkhögskoleföreningen inom SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt ledamot i styrelsen för RMS, Regional musik i Sverige.

Utveckling och påverkan inom länsmusik och folkhögskoleutbildning. Det är två viktiga uppgifter för Peter Högberg i hans nationella uppdrag.

  • De flesta uppdrag måste man läsa in sig, här kan jag lyssna in också. En effekt av detta är att jag har fått en betydligt mera bred musiksmak, säger han.Lyssna på musik är förstås trevligt men inte huvuduppgiften i uppdragen. Både Folkhögskoleföreningen inom SKL och RMS, Regional musik i Sverige handlar om att påverka utvecklingen inom respektive område. Folkhögskoleföreningen är en intresseorganisation som samlar alla landets offentligt ägda folkhögskolor. Det finns ingen kanslifunktion utan styrelsen sköter det mesta som ska göras. En mindre ekonomitjänst köps in. Föreningen arbetar med att driva gemensamma frågor gentemot riksdag/regering och Sveriges kommuner och landsting/regioner.

Peter Högberg, ordförande för Folkhögskoleföreningen inom SKL, Sveriges kommuner och landsting.
  • Vi svarar på remisser i olika frågor, exempelvis statliga utredningar. En fråga vi driver är möjligheten för folkhögskolor ska bedriva SFI (Svenska för invandrare) genom att erbjuda SFI som heltidsstudier. I stället för som nu ett par timmar om dagen. Vi är helt övertygade om att just SFI skulle fungera så bra på folkhögskolevis. Eleverna skulle läsa på heltid och samtidigt träffa svenska deltagare på skolan, få nätverk. Folkhögskolan är ett litet samhälle i samhället så integrationen skulle verkligen underlättas. Hela folkhögskolesverige tror att SFI på folkhögskola är ett mycket bra erbjudande för de som snabbt vill lära sig språket och komma in i vårt samhälle, så vi hoppas det kan bli verklighet.

Folkhögskoleföreningen utbildar också dem som väljs till ett styrelseuppdrag vid någon av landets folkhögskolor.

  • Vi tycker att det är viktigt att politiker ska kunna stå väl rustade för att driva en folkhögskola och vi vill ge dem verktyg så att de kan vara en aktör i den regionala utvecklingen, säger Peter Högberg.

Ordförandeskapet i Folkhögskoleföreningen innebär att Peter företräder SKL när Folkbildningsrådet har ordförandeträff mellan medlemmarna. Folkbildningsrådet har tre medlemmar, SKL, RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) och studieförbunden i samverkan. Hos Folkbildningsrådet avhandlas en hel del, för folkbildningen, viktiga frågor. Statsbidragens fördelning och kommande verksamhet är två tunga delar.

Så kommer vi till ytterligare en organisation – Sveriges Folkhögskolor. Det är en serviceorganisation som stöttar alla folkhögskolor i Sverige oavsett huvudman (ägare). De tillhandahåller bland annat en sökportal för folkhögskolestudier, administrativt stöd, marknadsföring, utbildningsinsatser, internationellt arbete och mentorskap. För att nämna några saker. I Sveriges Folkhögskolor är Peter Högberg vice ordförande.

  • Där har jag, bland annat, varit med och byggt upp ett kvalitetsutvecklingsarbete från grunden, berättar Peter Högberg.

Regional musik i Sverige är även den en organisation som samlar andra under sina vingar, i detta fall länsmusik från norr till söder. Det handlar om både påverkan av beslutsfattare men också om att få till bra turnéstrukturer som ger fler tillgång till den högkvalitativa musik som länsmusiken runt om i landet erbjuder.

  • Musiker ska kunna turnera på ett smidigare sätt och så ska de olika länen kunna byta musikupplevelser med varandra. På det sättet får flera medborgare en möjlighet att ta del av bra musik, säger Peter Högberg.

Idag är det svårt rent administrativt för länsmusiker att röra sig över länsgränserna. Något som alltså Regional musik i Sverige tänker råda bot på. RMS har en 20-procents administrativ tjänst.

Peter Högberg har själv gått på folkhögskola i två omgångar. Först utbildade han sig till amatörteaterledare och sedan gick han en mera allmän kurs för att läsa in gymnasiet. Folkhögskoleutbildning kan ju ge en del överraskande effekter…

  • På den andra utbildningen där jag läste in gymnasiet så hittade jag min fru.

Med länsmusiken som uppdrag så har Peter Högbergs musiksmak breddats en del. Han lyssnar ofta och gärna på klassisk musik. Trots en rad storartade musikupplevelser under årens lopp så är det ändå en pytteliten spelning mitt ute i de småländska skogarna för många år sedan som fastnat lite extra i minnet.

  • När Jack Vreeswijk för första gången spelade sin fars låtar, eller ”en gammal släkting” som han sa först. Det var magiskt.
facebook Twitter Email