Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar besöker Oskarshamn, Borgholm och Kalmar 10 och 11 maj

Ministern besöker under tisdagen 10 maj Oskarshamns kärnkraftverk, OKG Oskarshamn där ministern får en rundtur och samtal med ledning och medarbetare. Han kommer också att besöka Vätgasfabriken. Deltar på besöket gör även Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ordförande Oskarshamn.

Nästa besök blir på Vindkraftsparken utanför Kårehamn på Öland. Där träffar ministern ledning och medarbetare och samtalar kring parken. En båttur ut till parken kommer göras under besöket.

11 maj har ministern ett tidigt möte på en biogasanläggning, More biogas i Läckeby. En anläggning som fickKalmar kommuns Klimatpris 2022. Ministern samtalar med ledning och medarbetare på anläggningen under en rundvandring.

facebook Twitter Email