Fortsatt satsning på Polismyndigheten

Den S-ledda regeringen fortsätter satsningen på Polismyndigheten och avsätter i vårbudgeten 200 miljoner kronor för att ytterligare stärka polisverksamheten. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Bakgrund

Polismyndighetens förmåga att ingripa mot organiserad brottslighet och terrorism behöver öka. Det nya tillskottet gör det möjligt för Polismyndigheten att snabbare än planerat säkra en adekvat tillgång till skyddsutrustning och förstärkningsvapen samt ytterligare utrustning till Nationella bombskyddet. Poliser i yttre tjänst behöver också utrustas med kroppsburna kameror. Tillgången till sådan utrustning är av betydelse för att förbättra arbetsmiljön, framförallt för poliser i yttre tjänst, och kan också bidra till ökad lagföring av personer som begår brott.

Utöver en ökad förmåga på området organiserad brottslighet och terrorism lyfter regeringen också upp behovet av att stärka kompetensen och utredningsförmågan avseende sexualbrott.

I och med budgetpropositionen för 2018 inledde den S-ledda regeringen en historisk satsning på Polismyndigheten i syfte att det till 2024 ska bli 10 000 fler anställda – en del av det största trygghetsprogrammet i modern tid. Tillskottet på 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten är en del i denna stora satsning och innebär ett utrustningslyft riktat till poliser i yttre tjänst redan under 2018.

Polismyndigheten har kommit in med sitt budgetunderlag för perioden 2019–2021. Myndigheten begär ytterligare medel för att fortsätta satsningen på fler anställda. Nu pågår i sedvanlig ordning en beredning och regeringen återkommer till den frågan i BP19.

Förslaget i korthet

  • Regeringen fortsätter satsningen på Polismyndigheten och avsätter i vårändringsbudgeten 200 miljoner kronor för att ytterligare stärka polisverksamheten.
  • Regeringen vill också att Polismyndigheten stärker kompetensen och utredningsförmågan avseende sexualbrott.
facebook Twitter Email