Förvarsminister Peter Hultqvist besöker Västervik och Torsås 23 augusti

Förmiddagen inleds med en träff där Peter Hultqvist kommer få information direkt ifrån personer som deltog vid oljesaneringen i Västerviks skärgård nyligen. Representanter från bland annat Räddningstjänsten i Västervik och Kustbevakningen deltar.  

I Torsås handlar det öppna mötet om landsbygdsutveckling ur olika aspekter. Trygghetsfrågor, fiber och många andra ämnen kommer säkert att diskuteras vid mötet. Byalag, andra föreningar och övriga intresserade är inbjudna.

facebook Twitter Email