Framgång för biogaslänet

Biogas kommer även fortsättningsvis räknas som ett miljövänligt alternativ.

Vi är ju ett riktigt biogaslän så visst är jag riktigt glad över detta besked, säger Peter Wretlund, regionråd (S).

Det känns bra, vi har lagt ned mycket jobb när det gäller att påverka både på riks- och på EU-nivå, säger Björn Petersson, riksdagsledamot (S).

Under en tid såg det ut som om biogasen inte skulle definieras som miljövänlig. Företrädare för Region Kalmar län och länets s-riksdagsledamöter har på olika sätt tryckt på för att få en förändring. Nu står det klart att besluten går biogasens väg.

-För oss som s-riksdagsledamöter har det varit självklart att bära vidare regionens tydliga ställningstagande att gasbilar fortsatt ska klassas som miljöbilar. Vi är glada att regeringen håller med, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).

-I regionen har vi tidigt satsat i varje upphandling inom ex kollektivtrafik att biogas ska vara ett krav och lika så är det även framåt. Sen är vi också ett biogaslän sett till att vårt läns lantbruk ger biogasen goda förutsättningar att tillverkas, säger Peter Wretlund.

-Det är viktigt att allt fokus när det gäller miljövänliga drivmedel inte läggs på el. Jag är övertygad om att flera alternativ kommer att krävas, säger Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S).

Regeringen kommer inte gå vidare med det remitterade förslaget om förändrad miljöbilsdefinition. Det är beskedet efter avslutad remissrunda, tillsammans med redan aviserade förändringar i budgeten av klimatbonus- och miljöbilsdefinitionen. Därmed kommer gasbilar fortsatt kunna upphandlas av statliga myndigheter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth kommenterade beslutet så här:

-En viktig del i omställningen av transportsektorn är att förbättra förutsättningar för hållbara bränslen, som fordonsgasen. Därför har regeringen infört stöd för utveckling och inköp av fordonsgasbussar- och bilar. I budgeten för 2022 går vi fram med ekonomisk kompensation till de gasbilsägare som får en merkostnad i samband med besiktningen. Med dagens besked kan jag konstatera att gasbilar även fortsättningsvis kommer räknas som miljöbilar vid statlig upphandling.

KONTAKT:

Peter Wretlund, regionråd (S) med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik, 070-523 38 85

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S), 070-666 53 24

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), 070-312 42 70

Björn Petersson, riksdagsledamot (S), 070-298 80 26

facebook Twitter Email