Fria arbetskläder till personal inom äldreomsorg och hemtjänst

Personal i äldreomsorg och hemtjänst ska inte bekosta kläder de behöver i jobbet. Det är ett vallöfte från Socialdemokraterna som Stefan Löfven presenterade i veckan. 

Detta är en del av det trygghetsprogram vi Socialdemokrater lanserat, det största i modern tid. Sverige ska bli tryggare – med en bättre välfärd och hårdare tag mot brottsligheten. Sverige är starkare när vi håller ihop. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.

Självklart ska arbetsgivaren ta kostnaden för arbets- och skyddskläder som behövs för att undvika smitta, sjukdom eller olycksfall på jobbet även på arbetsplatser dominerade av kvinnor. Så är det på arbetsplatser dominerade av män, t.ex. i byggbranschen, industrin och räddningstjänsten.

Därför avger vi idag ett nytt vallöfte:

  • Socialdemokraterna lovar att se till att reglerna ändras så att anställda i vård och äldreomsorg inklusive hemtjänst ska få arbetskläder som tillhandahålls av arbetsgivaren och utan kostnad för den enskilde arbetstagaren.

En socialdemokratiskt ledd regering kommer alltid säkerställa att våra kommuner och landsting har tillräckligt med resurser för att klara välfärden och ge alla som arbetar i vården och omsorgen goda arbetsvillkor och en bra arbetsmiljö.

Läs mer om förslaget på socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email