Gott liv i Kalmar län för seniorer

Seniorkort i kollektivtrafiken, hälsoundersökning för alla över 75 år och både höjd pension och sänkt skatt.

– Du ska ha ett gott liv när du blir äldre i Kalmar län, säger Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.

 

Vi blir allt fler äldre. Det är positivt för det betyder också att fler äldre håller sig friska längre upp i åldrarna. I Kalmar län tänker vi se till att ännu fler äldre håller sig friska upp i hög ålder och har möjlighet till både samvaro och aktivitet.

– Fri hälsoundersökning för alla över 75 år är en pusselbit. Då ökar vi möjligheterna att upptäcka diagnoser i ett tidigare skede, säger Anders Henriksson.

Satsningarna på pensionärer har verkligen duggat tätt under de år som S suttit vid makten. Sänkt skatt, fördubblat tandvårdsbidrag, höjt bostadstillägg, uppräknad garantipension, avgiftsfri vård för alla över 85 år och välfärdsmiljarder som går ut till kommuner och landsting och gör nytta i exempelvis äldreomsorgen. Regeringen har sänkt skatten för de 1,7 miljoner pensionärer vars pensioner är under 17 000 kronor i månaden. 2020 ska den orättvisa pensionärsskatten vara helt borta för alla.

På sikt måste pensionerna höjas så att de motsvarar 70 procent av lönen. Det ska synas i pensionskuvertet att man har arbetat ett helt liv. Här i länet är det många äldre som valt att ge sig ut och resa.

I Kalmar län har Seniorkortet varit en formidabel succé, säger Anders Henriksson.

Under augusti såldes 3 249 seniorkort i Kalmar län. Det är all time high i försäljningsstatistiken. Drygt 33 000 resor genomfördes. Statistiken visar också att varje person som köper sitt seniorkort dessutom gör allt flera resor. Seniorkortet innebär att alla över 65 år kan köpa 30-dagarskort för 100 kronor. Seniorkortet permanentas nu och utökas så att det även gäller förtidspensionärer från och med kommande årsskifte.

När äldre håller sig friska och pigga längre så ska vi dessutom se till att det finns roliga saker att göra tillsammans.

Det handlar om livslångt idrottande och friluftsliv. S föreslår ett särskilt statligt stöd på 20 miljoner kronor för att stimulera föreningsidrott bland äldre, samt 10 miljoner kronor för att stimulera friluftsliv bland äldre. Pengarna kan användas till att hålla nere avgifterna, utveckla anpassad träning eller genom att skapa lokala samarbeten mellan till exempel idrotts- och friluftsföreningar, kommuner och pensionärsorganisationer.

S vill bidra till att bryta äldres isolering genom ett handslag med föreningslivet. Därför satsar s-ledda regeringen 30 miljoner kronor på att inrätta ett stöd till frivilligorganisationer som pensionärsorganisationer, studieförbund och kulturföreningar. Genom att organisera och delta i aktiviteter, till exempel matlag, promenader, konserter, sommarkollo för äldre och studiecirklar får äldre möjlighet att skapa ett tryggt sammanhang.

 

facebook Twitter Email