Helene Hellmark Knutsson minister för högre utbildning och forskning besöker Kalmar den 8 augusti

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, gör en resa till Kalmar med inriktning mot internationalisering.

I Kalmar kommun finns många goda exempel på att internationaliseringen bidrar till att svensk konkurrenskraft och svenska innovationer utvecklas. Vid sitt besök den 8 augusti kommer Helene Hellmark Knutsson uppmärksamma ett par av dessa goda exempel. Hon kommer att inviga ett regionalt exportcenter och därefter gästföreläsa för studenterna i Linnéuniversitetets satsning Summer Academy. 

Hellmark Knutsson kommer börja dagen med kampanjarbete ute på Rockneby marknad tillsammans med partikamrater.

facebook Twitter Email