Jobbsatsning för ungdomar

Den s-ledda regeringen satsar 200 miljoner på jobb till ungdomar.

Mycket välkomna pengar för oss. Ungdomsarbetslösheten ligger på en fortsatt hög nivå på grund av pandemin. Det ska vi vända nu, säger Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Regeringen har nu beslutat om ett uppdrag till Arbetsförmedlingen om att fördela bidrag till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar under 2021.

Arbetsförmedlingen kan fördela medel till kommunerna i detta syfte efter det att regeringen fattat beslut om ändringar i Arbetsförmedlingens regleringsbrev den 11 mars.

Målgruppen för insatsen är ungdomar som under 2020 har avslutat, eller under 2021 kommer att avsluta, sin gymnasieutbildning samt ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Arbetsförmedlingen bör eftersträva att hälften av pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status.

Arbetsförmedlingen får för uppdraget använda upp till 200 miljoner kronor på anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Medlen ryms inom myndighetens anslagsram.

KONTAKT:

Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län, 070-517 60 30

facebook Twitter Email