Kompensation till företag som drabbats av 50-gränsen

EU godkänner förslaget om utökat och förlängt stöd till företag som är extra hårt drabbade av maxgränsen på 50 personer. Det betyder exempelvis att Astrid Lindgrens Värld ska kunna omfattas.

Detta är goda nyheter och något vi kämpat hårt för. Både vi socialdemokrater i riksdag och regering. Det är bra att vi fått gehör och att EU-kommissionen nu godkänt vårt förslag, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot, (S).

Helen Nilsson är oppositionsråd i Vimmerby och hon menar att beslutet betyder så oändligt mycket.

Det betyder mycket för Astrid Lindgrens Värld och i förlängningen betyder det att Vimmerby kommun och hela regionen kan se en ljusning. Ett bra stöd till besöksnäringen som gör att vi kan starta om och gå framåt när pandemin är över, säger hon.

EU-kommissionen har alltså godkänt Sveriges ansökan om att få ge statsstöd i form av ett förstärkt omställningsstöd med ett högre tak för juni och juli 2020. Stödet har ett tak på 150 miljoner och ersätter normalt 75 procent av de fasta kostnaderna, men har även en förhöjd nivå på 100 procent. Det nya större stödet får endast tillämpas på företag som drabbats av specifika förbud och rekommendationer.

-Det är verkligen en framgång för regeringen att EU godkänner förslaget om utökat och förlängt stöd till landets företag som är extra hårt drabbade av maxgränsen på 50 personer.

Beslutet känns självklart både angeläget och viktigt och vi önskar att beslutet innebär en räddning för företag som annars riskerat konkurs, säger Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, (S).

-Företag som inte har kunnat bedriva verksamhet alls på grund av 50-förbudet kan få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta. Det maximala stödbeloppet som ett företag kan få är 150 miljoner kronor i stället för 8 miljoner kronor, som var taket tidigare. Jag hoppas, och utgår från, att detta ska komma Astrid Lindgrens Värld till del. Det har hela tiden varit vår målbild i detta arbete, fortsätter Laila Naraghi.

Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik är också mycket nöjd med beslutet.

-Det här är mycket glädjande nyheter från den socialdemokratiskt ledda regeringen som ger rejält med framtidstro. För Astrid Lindgrens Värld och hela Region Kalmar län är detta en stor framgång, säger han.

Regeringens pressinfo: https://regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/eu-godkanner-sveriges-forstarkta-omstallningsstod-for-juni-juli-till-sarskilt-drabbade-foretag/?fbclid=IwAR1MoKGovxh40qrcugbNJMc4Vri7DK4bpZMvGQng4-EflRTgFNh5XK9H3hs

KONTAKT:

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, (S), 070-666 53 24

Laila Naraghi, riksdagsledamot, (S), 070-312 42 70

Helen Nilsson, oppositionsråd (S), Vimmerby, 070-341 46 73

Peter Wretlund, regionråd, (S), 070-523 38 85

facebook Twitter Email