Kongress 2019

22-24 mars 2019 håller Socialdemokraterna kongress i Örebro. Kongressen är en så kallad temakongress. Det innebär att det enbart är två teman som ska avhandlas på kongressen och resultera i programtexter som ska styra vår politik och organisation framöver:

Framtidsinriktad utbildningspolitik
Hur ska vi utveckla förutsättningarna för utbildning, kompetensförsörjning och omställning som leder till jobb? Vi ser en växande otrygghet på arbetsmarknaden som inte minst är kopplad till en snabb strukturförändring, digitalisering och automatisering. Vår välfärdsmodell måste kunna bidra till människors möjligheter till jobb och förstärkt kompetens.

Partiet som organisation
Vi vill fortsätta förstärka det lokala folkrörelsearbetet i Socialdemokraterna. Medlemsvärvningen har under valrörelsen gått relativt bra. Vi har haft ett aktivt folkrörelsearbete i form av dörrknackning och andra samtalsaktiviteter. Hur gör vi för att fånga upp de nya medlemmarna? Hur kan vi bäst se till att aktiviteten hålls på en god nivå även efter ett val så att så många som möjligt kan fortsätta att bidra och vara aktiva?

I Kalmar län håller vi ombudsval så att våra medlemmar får rösta fram sin kandidat. Som medlem får du ett kuvert med kandidater och svarskuvert hem i brevlådan. Lägg valsedeln i innerkuvertet och lägg sedan kuvertet i bifogat svarskuvert. Kontrollera att ditt namn finns på baksidan. Posta kuvertet senast den 12 december. Ombudsvalet pågår mellan den 12 november och den 12 december.

facebook Twitter Email