KONGRESSOMBUDEN FRÅN KALMAR LÄN KLARA

Nu är det klart vilka ombud som kommer representera Kalmar län när Socialdemokraterna håller kongress i Göteborg 3-7 november i år. Detta blir den 41:a ordinarie partikongressen. Under kongressdagarna kommer ombuden att få vara delaktiga i att utforma den politik som Socialdemokraterna ska driva under de kommande åren.

Valkrets 1

Marcus Fridlund, Västervik, 076-880 98 75

Dan Nilsson, Västervik, 072-543 48 76

Valkrets 2

Helen Nilsson, Vimmerby, 070-341 46 73

Valkrets 3

Erik Jonsson, Mönsterås, 070-265 78 00

Renée Solstad, Mönsterås, 070-670 22 00

Catrin Alfredsson, Oskarshamn, 070-292 30 10

Valkrets 4

Björn Petersson, Torsås, 070-298 80 26

Jarkko Pekkala, Emmaboda, 070-880 76 94

Valkrets 5

Lasse Johansson, Kalmar, 070-634 97 36

Jenny Melander, Kalmar, 076-186 53 45

Valkrets 6

Eva-Lena Israelsson, Köpingsvik, 070-244 48 02

Kontakt:

Annika Högberg, ombudsman för Socialdemokraterna i Kalmar län, 076-836 99 56

facebook Twitter Email