Kronståhl frågar om tingsställe och högre utbildning

 I dag står Tomas Kronståhl, riksdagsledamot för (S) i Kalmar län, i riksdagens kammare och diskuterar vikten av högre utbildning i hela landet.

Jag ser en klar risk för en geografisk kunskapsklyfta och vill därför ha svar på vilka åtgärder Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning, avser vidta för att öka tillgången till högre utbildning i hela landet, säger Tomas Kronståhl.

Ministern har för några veckor sedan tagit emot en utredning om hur lärosätena ska styras framöver. I den finns förslag som handlar om lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Vi ser samtidigt exempel där flera kommuner och olika lärosäten går samman och samverkar för att öka tillgången på högre utbildning där avstånden till högskola/universitet är långa.

Jag vill veta om en ändrad styrning av lärosätena som gagnar beskrivna initiativ kan vara en möjlighet för att komma till rätta med den geografiskt snedfördelade tillgången till högre utbildning, säger Kronståhl.

Den andra frågan som Tomas Kronståhl vill få upp på regeringens dagordning handlar om tingsstället i Västervik.

Jag har lämnat in en skriftlig fråga till justitieminister Morgan Johansson som jag hoppas få svar på framöver. Det är inte rimligt att man halverar antalet tingsförhandlingar i Västervik till förmån för Kalmar i ett län som är så pass vidsträckt som vårt för att spara in resor för några tjänstemän, för att därigenom öka resandet för betydligt flera inblandade i aktuella förhandlingar.

Tomas Kronståhl tycker att förfarandet rimmar illa med regeringens tydliga intentioner att föra ut statlig verksamhet i hela landet.

KONTAKT: Tomas Kronståhl 070-666 53 24

facebook Twitter Email