Lagen om stöd och service (LSS) – En självklar del av vår välfärd

I det starka samhället ska stöd och hjälp finnas för de som behöver. Vi ska vi nu reformera och tydliggöra lagen om stöd och service. I vårt valmanifest har vi presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid med förslag för ett tryggare Sverige. LSS och personlig assistans är en självklar del av vår välfärd. Vi vill därför samarbeta över blockgränserna för att stärka den personliga assistansen.

LSS behöver reformeras och förtydligas, bli mer förutsägbar och trygg. Vi bjuder in de andra partierna till ett blocköverskridande samarbete. Sondmatning och andning ska vara grundläggande behov. Detta är inte en fråga om kostnader och det finns ingen motsättning mellan förbättringar inom LSS och andra angelägna familjepolitiska reformer såsom vårt förslag om familjevecka.

Vad Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

 • Regeringen har också tagit initiativ till en översyn av hela LSS-lagstiftningen som ska leda till mer ändamålsenliga och träffsäkra insatser. Den utredningen arbetar just nu och ska lämna sina förslag till regeringen senast i december 2018.
 • I avvaktan på en förändrad och förbättrad lagstiftning har regeringen vidtagit några åtgärder för att hindra att människor kommer i kläm. Det handlar om fyra lagändringar:
  • Assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett återställande av den ordning som gällde innan högsta förvaltningsdomstolens dom.
  • Försäkringskassan ska, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte längre ha lagstadgad skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre planeringsförutsättningar för kommunerna.
  • Kommunerna får förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som får avslag eller indragning av assistansersättning från Försäkringskassan.
  • Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp ska kunna få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.

Våra besked om LSS

 • Lagen om stöd och service (LSS) behöver reformeras och förtydligas, bli mer förutsägbar och trygg. LSS är en rättighetslagstiftning och behoven måste komma först. Sverige har råd att ge barn med behov den hjälp de behöver. Vi ska se till att de får det.
 • Andning och sondmatning måste vara ett grundläggande behov i den nya lag som ska fram. Staten tar redan idag ansvar för dem med störst behov. Detta måste också omfatta barn med störst behov.
 • En kommun inte får neka LSS-insatser med motivet att de inte har råd. Det är orimligt att personer med funktionsnedsättning blir fångar i sina kommuner och inte kan ta med sig beslut om LSS när de flyttar. Vi vill utreda om man ska ha möjlighet att överföra beslut om LSS när man flyttar till en annan kommun. Insatser enligt LSS är en rättighet. Kommunerna får inte neka LSS-insatser med motivet att de inte har råd
 • På senare tid har det uppstått en oro för att barn inte ska kunna växa upp med sina föräldrar i sitt hem. För oss är det en självklarhet. Det är bra om det finns boenden där man kan få avlastning, det vore olyckligt om den möjligheten inte fanns. Men det är ju något annat än att inte kunna hantera situationen och erbjuda barn och föräldrar att bo tillsammans. De åtta kommuner som anklagats för att bygga barnboenden för barn med funktionsnedsättning har tillbakavisat de uppgifterna.
 • Direkt efter valet vill vi socialdemokrater ha blocköverskridande samtal om LSS och personlig assistans för att hitta en långsiktig lösning. Lena Hallengren, som ansvarar för frågan inom regeringen, har bjudit in partierna till samtal. Då handlar det om att titta brett på frågan och att inte utesluta något som säkrar en assistans som ger trygghet.
facebook Twitter Email