Länsborna nöjdast i Sverige med vården

Sveriges nöjdaste patienter finns i Kalmar län. Detta visar den nya Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som bygger på 1 000 besvarade enkäter per region. – Det är känns förstås väldigt positivt. Att invånarna ger sjukvården höga betyg betyder mycket. Det visar att våra medarbetare gör ett fantastiskt bra arbete, säger Anders Henriksson (S), regionstyrelsens ordförande.

Befolkningen i Kalmar län fortsätter att ha ett av landets högsta förtroenden för hälso- och sjukvården. 72 procent av de tillfrågade länsborna svarade i enkäten att de hade högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet som helhet. Att jämföra med siffran för riket som var 61 procent.

– Allra störst förtroende i landet finns för sjukhusen i Kalmar län. 79 procent av de tillfrågade svarade ja på frågan, vilket är en ökning mot förra året. Detta handlar om att invånarna upplever att kvaliteten och bemötandet generellt sett är bra. Sedan finns det förstås alltid sådant som behöver bli bättre. Vi ska hela tiden sträva framåt, säger Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för sjukhusen i länet.

Förtroendet för hälsocentralerna inom primärvården är också högt. Här hamnar Region Kalmar län på andra plats. Också när det gäller tillgången till vård är de boende i Kalmar län bland de mest nöjda i landet, 87 procent instämmer i påståendet om de har den hälso- och sjukvård de behöver. När det gäller om det är rimliga väntetider till hälsocentralerna rankas Kalmar län högst i landet och till sjukhusen för besök eller behandling näst högst. Se nedan:

– Tillgängligheten är väldigt viktig. Länsborna har rätt att känna sig trygga med att vården finns på plats när de väl behöver den. Vi är stolta över resultaten men målet är att få ännu kortare väntetider, säger Pierre Edström (L), regionråd.

De tillfrågade i Kalmar län är också bland dem i landet som i störst omfattning anser att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet avgör och inget annat.

Fakta

1000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län dels under april-maj förra året, dels under oktober-november. De fick besvara sammanlagt 14 frågor. Hela rapporten finns för nedladdning här: https://webbutik.skl.se/shop?funk=visa_artikel&artnr=7585-769-5

För ytterligare kommentarer:

Anders Henriksson, 070-517 60 30, Christer Jonsson, 070-321 21 03, Pierre Edström, 070-265 64 27

Bilder för fri användning hämtas här: https://ltkalmar-mediagallery.imagevault.se/

facebook Twitter Email