Låt familjen Park stanna

Vi känner att det är helt oacceptabelt att utsätta hela familjen, och i synnerhet barnen, för en utvisning till ett land som de inte har någon relation till, säger Anders Henriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Socialdemokraterna i Kalmar län vill med kraft ta avstånd från Migrationsverkets beslut att utvisa familjen Park. Familjen kommer ursprungligen från Nordkorea, men ska enligt Migrationsverkets beslut utvisas till Sydkorea.

Familjen Park bor sedan tio år tillbaka i Fågelfors i Högsby kommun. Familjen har försörjt sig genom arbete och bidrar på så sätt till Sverige. I familjen finns det tre barn, vilka alla är födda i Sverige.

Migrationsverkets beslut att utvisa familjen Park från Sverige, där barnen är födda, till Sydkorea ett land de inte har någon relation till är oacceptabelt.

Vi menar också att Migrationsverket måste korta ner sina handläggningstider i sina ärenden. Bakom varje ärende finns en eller flera personer som av olika anledningar vill söka sig till Sverige. Varje dag som ett avgörande av ett ärende dröjer innan beslut fattas är en dag med ovisshet och undran. Människor rotar sig i bygden och samhället, barn föds och växer upp i vårt land. Migrationsverket river med sina sena beslut upp allt detta och kastar familjer ut i ovisshet, fortsätter Henriksson.

Migrationsverkets agerande i det här och andra utvisningar riskerar att underminera tilltron till rättsväsendet i stort och i synnerhet migrationsärenden. Det är därför vi menar att: 

  • Migrationsverket måste ändra sina interna riktlinjer vad gäller Nordkorea. 
  • Migrationsverket måste ompröva utvisningen av familjen Park så att dessa kan få stanna kvar i Sverige och fortsätta sina liv. 
  • Migrationsverket måste korta sina handläggningstider.

Kontakt:

Anders Henriksson, ordförande, 070-517 60 30
Gunilla Johansson, försteombudsman, 070-491 10 03

facebook Twitter Email