Lena Rådström Baastad, partisekreterare, besöker Västervik torsdagen den 12 april

Under torsdagen besöker Lena Rådström Baastad Västerviks kommun. Där kommer hon bland annat att få inblick i det pågående integrationsarbetet, besöka Campus och vara ute och knacka dörr.  Från Socialdemokraterna i Västervik kommer Angelica Katsanidou, ordf socialnämnden, Marcus Fridlund, valledare/utvecklingsledare, Lena Segerberg, landstingsråd, Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande, och Gunnar Jansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västervik, att medverka.

Läs pressmeddelandet här:

Lena RB 20180412

facebook Twitter Email