MAGDALENA ANDERSSON ÄR VÅR NYA PARTILEDARE!

Valet av Magdalena Andersson var förstås dagens höjdpunkt och luften vibrerade av spänning och förväntan en god stund innan det var dags. Det råder ingen tvekan om att det är en populär partiledare. Ombud och gäster snudd på lyfte taket när klubban föll klockan 16.11 på torsdagen.

I sitt korta tal efter att ha blivit vald nämnde Magdalena Andersson tre saker som hon vill se som lite extra viktiga:

*För det första. Jag vill att vi tar tillbaka demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Så att vi kan leva i trygg förvissning om att den finns där när vi behöver den. 

*För det andra. Jag vill att Sverige ska leda klimatomställningen, så att vi kan bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och därmed skapa framtidens jobb.

*Och för det tredje. Jag vill – nej – jag kräver att vi vänder på varenda sten för att bryta segregationen och röka ut det våld som hotar hela vår samhällsgemenskap.

Men visst hände det så många andra viktiga saker på kongressen också! Flera av ombuden gick upp i talarstolen i viktiga frågor. Magdalena Andersson uppvaktades med blommor av partidistrikten i sydöstra Sverige.

Partidistriktets ordförande hängde i studion.

Lena Hallengren och Anders Henriksson var föredragande.

Och möten, förslag, texter, samtal i det oändliga nästan.

facebook Twitter Email