Mera nära vård och kortare köer

Nytt system för kömiljarden och resurser för mera nära vård. Det var två mycket positiva nyheter som Lena Hallengren, socialminister, presenterade under förmiddagen.

Mycket välkommet! Det som idag presenteras är ett annorlunda system jämfört med den gamla kömiljarden. Nu kommer vi på ett mycket tydligare sätt se effekter när vi fortsätter korta köerna här i Region Kalmar, säger Anders Henriksson, regionråd och ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Idag presenterade Lena Hallengren, socialminister, ett helt batteri med nyheter för att ge medborgare mera nära vård, få ner köerna inom sjukvården, ge resurser till arbetet med psykisk ohälsa, kortare väntetid för cancerpatienter, satsning på kompetensutveckling för vårdpersonal och patientkontrakt.

Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som vi behöver möta. Nu gör vi en rejäl satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov. Så bygger vi ett starkare samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

Helt i linje med de vallöften vi gav här regionalt. Så jag är självklart mycket positiv till överenskommelsen, säger Anders Henriksson.

När det gäller nära vård så lyfts ofta Hemsjukhuset i Borgholm som ett föredöme.

Det är ett gott exempel för hela landet. Vi kommer sprida Borgholmsmodellen i länet och denna överenskommelsen ökar våra förutsättningar att ge länsmedborgarna nära vård snabbare, fortsätter Henriksson.

Vid pressträffen i regeringskansliet framhöll Lena Hallengren hur viktig vårdpersonalen är.

Vi har kanske världens bästa vårdpersonal i Sverige. Så jag vill säga tack till alla. Men det räcker inte med ett tack, det behövs respekt och goda förutsättningar att bedriva en god vård också.

I satsningen på totalt 9,4 miljarder finns 3,3 miljarder avsatta för vårdens medarbetare.

KONTAKT: Anders Henriksson, regionråd och ordförande för Socialdemokraterna i Kalmar län, 070-517 60 30

facebook Twitter Email