Miljonregn över skolor i Kalmar län

Nyligen presenterade Skolverket en lista på hur mycket pengar varje kommun och fristående skola får 2019 av statsbidraget till ökad likvärdighet och kunskapsutveckling i grundskolan. För Kalmar län har pengarna stor betydelse.

Detta är pengar som ska gå till helt ny verksamhet så det kommer bli en hel del spännande projekt ute i Kalmar läns skolor framöver, säger Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S).

Under en tid har man sett att segregationen ökar i skolan. Allt färre elever får gå i en skola som kan kallas likvärdig. Detta är förstås en trend som behöver brytas. Satsningen på ett riktat statsbidrag ut till landets skolor ska bidra till att skolan blir mera likvärdig i hela landet.

Det är väldigt viktigt att skolan är likvärdig vare sig du får din utbildning i Hultsfred, Kalmar eller någon annan stans i Sverige, säger Nermina Mizimovic, riksdagsledamot (S).

Det handlar dessutom om en stor höjning. 2018 uppgick summan till 1 miljard och nu 2019 så är 3,5 miljarder öronmärkta för likvärdighet och kunskapsutveckling, säger Björn Petersson, riksdagsledamot (S).

Pengarna ska alltså gå till nya eller utökade insatser, något utöver den vanliga verksamheten. Bidraget är villkorat på så sätt att det inte får gå till ordinarie verksamhet. Relativt hög andel av ansökningarna handlar om att utöka personalstyrkan och att höja kompetensen generellt.

FAKTA:                 Regeringen har avsatt 3,5 miljarder.

                             Sökta medel omfattar 3,45 miljarder.

                             725 skolor, offentliga och privata, har sökt pengar.

                             Slutgiltigt beslut fattas i slutet av april.

KOMMUNERNAS ANSÖKNINGAR:

BORGHOLMS KOMMUN 4 049 326
EMMABODA KOMMUN 4 902 201
HULTSFREDS KOMMUN 9 187 530
HÖGSBY KOMMUN 5 741 382
KALMAR KOMMUN 17 642 999
MÖNSTERÅS KOMMUN 6 745 646
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2 144 292
NYBRO KOMMUN 9 587 601
OSKARSHAMNS KOMMUN 9 456 265
TORSÅS KOMMUN 2 940 017
VIMMERBY KOMMUN 6 581 018
VÄSTERVIKS KOMMUN 12 375 428

KONTAKT:          

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot, 070-666 53 24

Nermina Mizimovic, 076-306 48 62

Björn Petersson, 070-298 80 26

facebook Twitter Email