Motioner och beslut distriktskongress 2020

Under Socialdemokraterna i Kalmar läns distriktskongress behandlades hela 37 motioner och det är rekordmånga.

Historik

Vanligtvis hålls den årliga distriktskongressen under våren. I år hade vi inledningsvis planerat för en kongress i Hultsfred med ca 200 deltagare. Pandemin kom och därmed fick vi ändra planerna rejält. I stället för en fysisk kongress så påbörjade vi planering för en helt digital kongress och den gick av stapeln lördagen den 17 oktober.

Handlingarna inför kongressen hittar ni här.

Här finns en kompletterande handling där ändringar gjorts i både vissa utlåtanden och i förslag till beslut jämfört med den ursprungliga handlingen.

I vissa fall har det sedan i våras tillkommit relevant information som gör att utlåtanden och/eller förslag till beslut har kompletterats.

Det gäller motionerna:

Motion nr 1 BankID som åldersverifiering

Motion 3 – Utred regelverk för blodgivning

Motion 4 – Statligt ansvar för läkemedelsförsörjning

Motion 5 – Riksdagen behöver skärpa sitt ersättningssystem vid längre frånvaro

Motion 8 – Jämlikhetslöftet

Motion 15 – Gå från riktade statsbidrag till generella statsbidrag 

Motion 16 – Höj de generella statsbidragen

Motion 18 – Ny ekonomisk politik

Motion 22 – Reseavdrag

Motion nr 28 Seniorkort även för pensionärer utanför tätorterna

Motion 37 – Vård efter behov!

I de övriga motionerna så föreslogs samma utlåtande och förslag till beslut som i handlingarna från i våras.

Under kongressen hade vi en lång rad inlägg och debatter. Det rekordstora antalet motioner är ett gott betyg på att socialdemokratin i länet vill mycket och har många idéer om hur vi kan göra Sverige till ett bättre och mera jämlikt land.

Före distriktskongressen så har hela distriktsstyrelsen samt länets riksdagsledamöter jobbat med utlåtanden och med förslagen till beslut för de olika motionerna.

Resultatet av besluten på kongressen blev att kongressen biföll distriktsstyrelsens förslag i samtliga fall utom ett.

Det handlade om Laila Naraghis, Oskarshamns arbetarekommun, motion nummer 12 om skatt på lyxbostäder. Där ville distriktsstyrelsen besvara motionen med anledning av att det pågår en omfattande skatteöversyn där fastighetsskatten är en del. Landet behöver en bred och stabil skattebas för att garantera framtiden välfärd. Distriktsstyrelsen ville inte föregå den skatteöversyn som pågår. Distriktskongressen ville annorlunda och beslutade att bifalla.

facebook Twitter Email