NARAGHI FRÅGAR LINDE OM KÖP AV KÄRNBRÄNSLE

PRESSMEDDELANDE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I KALMAR LÄN

Statliga Vattenfall köper kärnbränsle av ett ryskt dotterbolag till det ryska statliga bolaget Rosatom.

Köpen innebär att vi lämnar ut strategisk information om vår kritiska infrastruktur till främmande makt. Därför behöver inköpen också belysas ur ett säkerhetsperspektiv, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S).

Laila Naraghi har därför riktat en fråga till utrikesminister Ann Linde.

-Jag är intresserad av att veta hur riskerna med inköp av kärnbränsle från Ryssland kommer att beaktas i regeringens kommande uppdaterade nationella säkerhetsstrategi.

Naraghi pekar på att Ryssland har en ambition att utöka sin maktsfär genom export av kärnkraftsrelaterade produkter, såväl kärnbränsle som färdiga reaktorer.

-EU har i sin energistrategi pekat på att EU inte ska sätta sig i ett beroende av ryskt kärnbränsle. Försvarsberedningen beskriver i sin senaste rapport utvecklingen i Ryssland. Utifrån omvärldsläget är det rimligt att de säkerhetsmässiga riskerna med Vattenfalls inköp av ryskt kärnbränsle uppmärksammas och analyseras.

Läs hela frågan här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/beaktande-av-risker-i-den-nationella_H91136?fbclid=IwAR3ulhuyn26S6Gv1mX9M6JgRqlAUTI7SCz9c6p5qqyBnAccpM6IMWUIeB5Q

facebook Twitter Email