Naraghi ifrågasätter regeringens besked om E22:an

I höstas meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det väckte kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Eftersom regeringen inte gett några besked lyfte riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågan till infrastrukturministern Andreas Carlsson (KD).

I infrastrukturministerns svar till Laila Naraghi skrev han:

”De åtgärder som ledamoten frågar om ingår inte som ett namngivet objekt i den nationella planen utan är så kallade trimningsåtgärder. Det är Trafikverket som ansvarar för prioritering och genomförande av dessa åtgärder. Det ankommer inte på regeringen eller ett enskilt stadsråd att detaljstyra myndighetens arbete.”

Laila Naraghi reagerar kraftigt på ministerns svar:

  • Det är anmärkningsvärt att han påstår att detta inte ankommer på regeringen eller honom. Han verkar vilja skylla ifrån sig. I tidigare regleringsbrev från regeringen till Trafikverket återfinns trimningsåtgärder vad gäller Stockholmsregionen. Varför vill KD inte använda regeringens styrmedel för att se till att vi i Kalmar län får de trimningsåtgärder som behövs här?

Laila Naraghi fortsätter:

  • Trafikverket har dessutom varit mycket tydliga med att sträckan är jätteviktig och att orsaken till att den inte görs om nu, är att det inte finns pengar. Pengarna det handlar om kommer från statsbudgeten och den del som infrastrukturministern själv ansvarar för. Ministern kan inte skylla ifrån sig. Om han och KD hade velat, kan han självklart agera. Till exempel genom att skjuta till pengar i budgeten.

Laila Naraghi har följt upp ministerns svar med nya frågor för att pressa regeringen att agera för E22:an. De återfinns här:

Laila Naraghis tidigare fråga till infrastrukturministern, se tidigare inlägg.

Bakgrund:

Riksdagsledamöter kan ställa skriftliga frågor till ministrar som i sin tur måste svara på dem i enlighet med regeringsformens och riksdagsordningens bestämmelser.

Frågor:

Laila Naraghi 070- 312 42 70

facebook Twitter Email