Naraghi pressar infrastrukturministern om E22:an

Nyligen meddelade Trafikverket att den utlovade ombyggnationen av E22:an på sträckan Nygård-Målbäcken inte blir av. Det har väckt kraftiga protester i Kalmar län från boende, trafikanter, näringslivet och politiken. Riksdagsledamot Laila Naraghi (S) frågar nu infrastrukturministern om han kommer att agera för att ändra beslutet.  

Syftet med den planerade ombyggnationen har varit att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Sträckan är olycksdrabbad och Trafikverket har räknat med att de planerade åtgärderna skulle minska antalet döda och svårt skadade i trafiken. 

Vägen kom in i transportplanen redan 2014 och Trafikverket har beskrivit sträckan som jätteviktig. Ändå har myndigheten beslutat att den inte ska byggas om nu när andra sträckor börjar byggas om. Trafikverket har själva betonat att de inte tycker att detta är bra på något vis, att det är olyckligt och att det är en olycksdrabbad sträcka som är viktig att åtgärda. Orsaken enligt Trafikverket till att det inte görs nu är att det inte finns pengar.  

  • Pengarna det handlar om kommer från statsbudgeten och den del som infrastrukturministern själv ansvarar för, därför är det hög tid att han nu får svara på detta. Beslutet att bygga om sträckan Nygård-Målbäcken finns, men verkställs inte av regeringen. Det är orimligt. Varför genomförs inte beslut som handlar om att förbättra infrastrukturen i Kalmar län? Det är tydligt att regeringen inte prioriterar Kalmar län och E22:an, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot (S) från Kalmar län.  

Laila Naraghi har därför ställt en skriftlig fråga till infrastrukturministern om han avser vidta några åtgärder så att sträckan faktiskt byggs om, och i så fall vilka. Frågan finns att läsa här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ombyggnad-av-e22-_hb11393/  

Bakgrund:  

Riksdagsledamöter kan ställa skriftliga frågor till ministrar som i sin tur måste svara på dem i enlighet med regeringsformens och riksdagsordningens bestämmelser.  

Frågor:  

Laila Naraghi 070- 312 42 70  

facebook Twitter Email