Nationell påverkan genom samordningsförbund

I Kalmar län finns flera socialdemokrater som har intressanta nationella uppdrag. I en serie här på vår hemsida vill vi berätta om vad dessa uppdrag innebär.

NAMN: Jonas Erlandsson
ORT: Högsby
NATIONELLT UPPDRAG: Styrelseledamot i Nationellt nätverk för samordningsförbund

Jonas Erlandsson är oppositionsråd i Högsby och via sitt regionala engagemang också ordförande för det samordningsförbund som finns i Kalmar län. Samordningsförbundet arbetar med att hitta kloka lösningar för att få tillbaka människor ut i arbete, människor som av olika anledningar står allra längst bort från arbetsmarknaden.

Det handlar om att samordna insatserna kring en person och se till att hon eller han kommer tillbaka i jobb igen, säger Jonas Erlandsson.

I Kalmar län är det 30 procent av de som får stöd som kommer ut i jobb eller som börjar studera. Det är en, i sammanhanget, mycket hög siffra om man jämför med andra.

Jonas Erlandsson berättar att det inte är helt vanligt med samordningsförbund som omfattar ett helt län. Det vanligaste är att ett par, tre kommuner går samman i ett samordningsförbund och samverkar i viktiga frågor. Men i Kalmar län samarbetar alltså alla tolv kommunerna för att de som står allra längst från arbetsmarknaden ska få ett eget jobb igen. Just den erfarenheten var säkert viktig när Jonas Erlandsson fick frågan om att vara med i det nationella nätverket.

  • Det är ju ett mycket bra tillfälle att få ett nätverk, se hur andra gör och få tillgång till bra utbildningar. Det är alltid bra att delta i olika sammanhang på nationell nivå.

Styrelsen för Nationellt nätverk för samordningsförbund har fyra möten per år samt en anställd administratör.

facebook Twitter Email