Nu stärker vi pensionssystemet och siktar på 70-procentiga pensioner för vanliga löntagare

Pensionssystemet har försvagats över tid och ger i dag för låga pensioner. Socialdemokraterna vill därför stärka den allmänna pensionen och sätter nu upp målet att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen. Det är möjligt genom ett längre yrkesliv och höjda pensionsavgifter. Den som arbetat och byggt upp Sverige ska kunna känna trygghet och har rätt till en värdig pension. Detta går Socialdemokraterna till val på.

Sverige står inför en folkomröstning om välfärden. Vi vill bygga ett starkt samhälle där den som arbetat ett helt yrkesliv ska ha rätt till en bra pension. Även de som jobbar eller är på väg in på arbetsmarknaden ska kunna känna trygghet inför pensionen. Det är en rättvisefråga för dem med lägre löner och mellan generationerna. Det ska vara en självklarhet för alla, inte bara för höginkomsttagare som kan lägga undan pengar till sin egen pension.
Men detta kräver ansvarstagande och långsiktiga reformer och därför går Socialdemokraterna nu till val på att stärka pensionssystemet och den allmänna pensionen för vanliga löntagare. Våra löften till Sveriges pensionärer är centrala delar av vårt program för nästa mandatperiod.

En viktig princip i pensionssystemet är att pensionen bygger på arbete. Alla som kan jobba ska jobba, och det ska alltid synas i pensionskuvertet att man har arbetat ett helt liv. När vårt nuvarande pensionssystem skapades på 90-talet var också målet att pensionen skulle motsvara 70 procent av slutlönen. Så har det inte blivit. Det beror delvis på att vi i Sverige lever allt längre utan motsvarande förlängning av yrkeslivet. Det beror också på att avgiften till den allmänna delen i pensionssystemet i praktiken är för låg och lägre än det från början var tänkt. Om den inte höjs och om vi inte arbetar fler år riskerar många att bara få runt hälften av slutlönen i pension i framtiden. Det är inte acceptabelt.

Samtidigt har den så kallade bromsen i pensionssystemet slagit till tre gånger under den förra regeringen. Det sker när Sveriges ekonomi går dåligt och pensionsskulderna i systemet är större än tillgångarna. Då sänks pensionerna.

Under den moderatledda regeringen halkade dessutom pensionärerna efter och började straffbeskattas. 2014 hade ett pensionärspar med genomsnittspension betalat runt 100 000 mer i skatt under de åtta åren av moderatledda regeringar – bara för att de var pensionärer.

Vad Socialdemokraterna gjort i regeringsställning

Socialdemokraterna vill ha ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför har vi satsat på att öka tryggheten för de som byggt upp vårt land. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har vi gjort stora satsningar på Sveriges pensionärer. Det har gjort att Sveriges pensionärer i genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i plånboken varje månad, eller över 13 000 kronor mer per år.

  • Sänkt skatten för 1,7 miljoner pensionärer – tagit bort pensionärsskatten för alla med inkomster upp till 17 000 kr/månad
  • Höjt bostadstillägget två gånger, dubblerat tandvårdsbidraget och gjort öppenvården avgiftsfri för de över 85 år
  • Investerat i äldres välfärd för en trygg äldreomsorg och sjukvård

Förslag som Socialdemokraterna redan har lagt fram inför nästa mandatperiod och som berör Sveriges pensionärer:

  • Den orättvisa pensionärsskatten ska avskaffas helt till 2020
  • Garantipensionen och bostadstillägget ska höjas för de som har det tuffast
  • Den som har slitit ett helt liv med låg lön ska få höjd pension med upp till 600 kronor per månad

Det nya förslagen i korthet

Socialdemokraterna vill stärka den allmänna pensionen. Vårt mål är den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska vara 70 procent av slutlönen. Det är den nivå vårt pensionssystem ursprungligen var tänkt att leverera. För att nå målet krävs det ett stegvis längre arbetsliv men även högre avgifter.

En högre ålderspensionsavgift, som betalas in av arbetsgivaren, ger förutom långsiktigt höjda pensioner också ett mer robust pensionssystem direkt. Det minskar risken för att den så kallade bromsen behöver slå till och sänka pensionerna om samhällsekonomin blir sämre. Tryggheten blir större för både dagens och framtidens pensionärer.

I den ursprungliga pensionsöverenskommelsen från 1994 slogs det fast att den samlade pensionsavgiften skulle ligga på 18,5 procent av lönen, men efter en justering blev den i praktiken 17,21 procent. Socialdemokraternas utgångspunkt är en engångshöjning på åtminstone 1,29 procentenheter, vilket skulle återställa den avgiftsnivå som ursprungligen avsågs.

Förslaget ger på sikt 8 procent högre allmän pension, 1 000 kronor i månaden för en genomsnittpensionär i dagens penningvärde. Tillsammans med de förändringar som slagits fast i den blocköverskridande pensionsöverenskommelsen skulle en sådan höjning innebära att vanliga löntagare kan förvänta sig att få 70 procent av slutlönen i pension.

facebook Twitter Email