Ny minister från Kalmar län idag

Lena Hallengren utsågs idag till nytt statsråd i regeringen med ansvar för bland annat jämställdhet, barns rättigheter och social omsorg.

Lena Hallengren är från Kalmar län och har varit vice ordförande i socialutskottet och ordförande i trafikutskottet, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt i klimatberedningen. 2002-2006 var hon förskole- och ungdomsminister och minister för vuxnas lärande. Sedan 2014 är hon ordförande i utbildningsutskottet.

Lena Hallengren efterträder Åsa Regnér som går vidare till en tjänst som vice chef för FN-organet UN Women.

facebook Twitter Email