NYTT RESEAVDRAG – BRA FÖR OSS I KALMAR LÄN

Nytt högre reseavdrag till flera, tillfälligt sänkt drivmedelsskatt, en särskild drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, förstärkningar av klimatbonusen, en förlängd elpriskompensation i södra och mellersta Sverige, och höjt bostadsbidrag för barnfamiljer.

Nu är det viktigt med stöd i en svår tid. Vi socialdemokrater föreslår lösningar både på kort och på lite längre sikt. Det vi nu föreslår innebär att vi stödjer landsbygden samtidigt som vi inte tappar fart i klimatarbetet, säger Laila Naraghi, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Det har länge varit känt att reseavdraget behöver bli bättre i sin utformning. Nyligen har regeringen lämnat över ett förslag på ett nytt och enklare system för subvention av arbetsresor till Lagrådet. Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas av en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion.

Förslaget innebär att 260 000 fler personer kommer att kunna ta del av skattelättnaden. Dessutom kommer regeringen under våren att remittera ett förslag på nya höjda nivåer.

-Vi vill att nivåerna i skattereduktionen ska upp på en nivå så att de, för vanliga löntagare, motsvarar ett reseavdrag på 25 kronor milen, jämfört med dagens 18:50, säger Tomas Kronståhl, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i Kalmar län.

Det blir en rejäl skillnad med s-regeringens förslag:

SträckaAvstånd (km)Skattereduktion, förslagDagens system (32 % marginalskatt)
Oskarshamn-Kalmar7520 16015 128
Borgholm-Kalmar408 4006 426

Drivmedelspriserna är just nu på höga nivåer. Regeringen anser att mer behöver göras för att dämpa konsekvenserna av de höga priserna, utöver den skattesänkning på 50 öre som förväntas träda i kraft den 1 maj.

Regeringen kommer därför att lämna en proposition där drivmedelsskatten på diesel tillfälligt sänks till den lägsta tillåtna nivån enligt gällande EU-regelverk. Skatten på bensin sänks lika mycket.

– Det innebär en skattesänkning på 1 krona och 5 öre och att priset på diesel och bensin blir drygt 1,30 kr per liter lägre vid pump. Vi sänker alltså det mesta möjliga som regelverken tillåter, det är viktigt att säga det. Allt annat är att föra väljare bakom ljuset, säger Tomas Kronståhl.

Om regeringens förslag går igenom kommer skattesänkningen att träda i kraft i juni och löpa till sista oktober i år.

-En av regeringens främsta prioriteringar är fortsatt att Sverige ska ligga längs fram i klimatomställningen. Eftersom det läge vi är i har uppstått plötsligt, och som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina, ser vi samtidigt att vi behöver stötta konsumenter i det akuta skedet, så att de ska kunna fortsätta att ställa om i morgon, säger Björn Petersson.

-Vi ska heller inte glömma att utöver detta så presenterade vi i februari ett förslag om ett extra stödpaket till lantbruket, just för att de har så höga kostnader nu. Det är en miljard kronor som går till att kompensera för de höga kostnaderna. I det ligger bland annat en återbetalning på dieseln med 2 kr per liter. Vi ska ha ett starkt jordbruk i Sverige, säger Laila Naraghi.

Kontakt:

Tomas Kronståhl, riksdagsledamot (S), 070-666 53 24

Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), 070- 312 42 70

Björn Petersson, riksdagsledamot (S), 070-298 80 26

facebook Twitter Email