Oärligt lite pengar till Kalmar län, tycker ministern


Infrastrukturminister Andreas Carlsson (KD) har till Region Kalmar län meddelat att han vet att vi får oärligt lite pengar. Laila Naraghi, riksdagsledamot (S), frågar nu ministern hur han vill komma till rätta med detta.

 • Jag välkomnar infrastrukturministerns besked. Frågan är hur han vill komma till rätta med detta? Det är naturligtvis inte rimligt att Kalmar län får ”oärligt lite pengar i investeringar”, säger Laila Naraghi.
 • Därför har jag kontaktat ministern om hur han vill komma till rätta med att Kalmar län får oärligt lite pengar till infrastrukturinvesteringar och hur regeringen vill säkerställa en säker och ändamålsenlig infrastruktur, inklusive tågbanor, i vår del av landet, fortsätter Laila Naraghi.
  Nyligen krockade ett tåg på väg från Linköping till Kalmar med ett träd som hade fallit parallellt med spåret. En person skadades och samtliga avgångar på sträckan ställdes in. Det har varit en serie av incidenter i området och enligt Peter Wretlund, ordförande i Region Kalmar läns kollektivtrafiknämnd och regionråd, beror det på att banan inte är trädsäkrad.
  Region Kalmar län har länge drivit frågan om säkring kring banan gentemot nationella myndigheter.
 • Det är en helt avgörande fråga för våra nya tåg att banorna är driftsäkra. Regeringen måste ta sitt ansvar att säkra trafiken till vårt län, säger Peter Wretlund.
  Efter olyckan på Stångådalsbanan uttalade sig regionråd Carl-Wiktor Svensson (KD) och han uttryckte sin besvikelse på bristen på handlingskraft hos myndigheterna. Regionråd Svensson hade just träffat infrastrukturminister Andreas Carlsson. Han meddelade länsborna att infrastrukturministern ”vet om att vi har fått oärligt lite pengar i investeringar” (Barometern-OT 16/10-23).
 • Här råder samsyn. Kalmar län får oärligt lite pengar. KD sitter i regeringen och har dessutom ministerposten med full möjlighet att agera ifråga om bland annat trädsäkring. Nu gäller det att KD går från ord till handling. Ord och facebookuppdateringar säkrar inga banor, säger Laila Naraghi.
  Laila Naraghi har kontaktat ministern via en skriftlig fråga. Hela frågan finns att läsa här: Pengar till investeringar till Kalmar län (Skriftlig fråga 2023/24:202 av Laila Naraghi (S)) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)
  Kontakt
  Laila Naraghi 070- 312 42 70
facebook Twitter Email